HomeNewsletterOpisyNowości wydawniczeRegulaminMój koszykO nasKontakt

kategorie:
Info:

PDF
LEŚNICTWO arrow Szczegółowa hodowla lasuPokaż więcej zdjęć (1)
Pokaż więcej zdjęć (1)

Szczegółowa hodowla lasu


 

Cena: 78,75 zł (w tym 5 % VAT)

Dostępność

Wysyłka najpóźniej w ciągu: 3-6 dni


"Szczegółowa hodowla lasu" jest kompendium wiedzy z zakresu hodowli podstawowych gatunków drzew i krzewów leśnych. Każdy z gatunków jest omówiony z punktu widzenia wymagań siedliskowych, wzrostu i produkcyjności, nasiennictwa, produkcji sadzonek, odnowienia naturalnego i sztucznego, pielęgnowania, podkrzesywania, i stosowanych rębni. Książka jest bogato ilustrowana - znajduje się w niej m.in. ponad 140 barwnych zdjęć merytorycznie związanych z omawianymi zagadnieniami. Ze względu na poradnikowy charakter, książka skierowana jest przede wszystkim do leśniczego.

Autor:Elżbieta Murat
Wydawca:Wydawnictwo Świat
Format:B5
Objętość:272
Oprawa:twarda

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
  1. Sposoby zagospodarowana lasu oraz rębnie
  2. Selekcja i nasiennictwo
  3. Szkółkarstwo leśne
  4. Przygotowanie gleby pod odnowienia
  5. Odnowienia i zalesienia
   1. Odnawianie i zalesianie siewem
   2. Organizacja i technika odnowień sztucznych
   3. Sposoby i technika sadzenia
   4. Odnowienie naturalne
  6. Pielęgnowanie upraw i młodników
  7. Pielęgnowanie drzewostanów
 2. Szczegółowa hodowla najważniejszych gatunków drzew
  1. Sosna zwyczajna (Pinus silvestris)
  2. Świerk pospolity (Picea abies)
  3. Jodła pospolita (Abies alba)
  4. Modrzew (Larix)
  5. Jedlica zielona (Pseudotsuga taxifolia)
  6. Dąb (Quercus)
   1. Dąb szypułkowy (Quercus robur)
   2. Dąb bezszypułkowy (Quercus sessilis)
   3. Charakterystyka hodowlana dębu szypułkowego i bezszypułkowego
   4. Dąb czerwony (Quercus rubra)
  7. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
  8. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
  9. Olsza (Alnus)
   1. Olsza czarna (Alnus glutinosa)
   2. Olsza szara (Alnus incana)
   3. Charakterystyka hodowlana olsz
  10. Brzoza brodawkowata (Betula verrucosa)
  11. Topola osika (Populus tremula)
  12. Grab zwyczajny (Carpinus betulus)
  13. Klon (Acer)
   1. Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
   2. Klon zwyczajny (Acer platanoides)
   3. Klon polny (paklon) (Acer campestre)
   4. Charakterystyka hodowlana klonów
  14. Lipa (Tilia)
   1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
   2. Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)
   3. Charakterystyka hodowlana lip
  15. Wiąz (Ulmus)
   1. Wiąz szypułkowy = limak (Ulmus laevis)
   2. Wiąz górski = brzost (Ulmus glabra)
   3. Wiąz polny = wiąz pospolity (Ulmus carpinifolia)
   4. Charakterystyka hodowlana wiązów
  16. Wierzba (Salix)
   1. Wierzba biała (Salix alba)
   2. Wierzba krucha (Salix fragilis)
   3. Charakterystyka hodowlana wierzb
 3. Hodowla dzikich drzew owocowych
  1. Czereśnia ptasia (Prunus avium)
  2. Jabłoń dzika (Malus sylvestris)
  3. Grusz pospolita (Pyrus communis)
 4. Hodowla krzewów leśnych
  Załącznik 1. Klasyfikacja rębni dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Leśnego w PolsceZmieniony:
  (C) Wydawnictwo Świat Sp. z o.o.