HomeNewsletterOpisyNowości wydawniczeRegulaminMój koszykO nasKontakt

kategorie:
Info:

PDF
LEŚNICTWO arrow Hodowla lasu - podręcznik dla techników leśnych cz. IVHodowla lasu - podręcznik dla techników leśnych cz. IV


 

Cena: 32,40 zł (w tym 8 % VAT)

Dostępność

Wysyłka najpóźniej w ciągu: 3-6 dni


Podręcznik dla techników leśnych. Omówiono w nim problematykę melioracji leśnych, zalesiania nieużytków, uprawy plantacyjnej drzew szybko rosnących, zakładania zadrzewień, pielęgnowania lasu, oraz regionalizację przyrodniczo-leśną Polski. 49 ilustracji.

Autor:Elżbieta Murat
Wydawca:Wydawnictwo Świat
Format:B5
Objętość:182
Oprawa:miękka

Spis treści:

 1. Melioracje leśne
  1. Melioracje wodne w lasach
  2. Melioracje biologiczne (fitomelioracje)
  3. Melioracje agrotechniczne (agromelioracje)
   1. Specjalne sposoby uprawy gleby
   2. Mineralne nawożenie lasu
  4. Meliorowanie zdegradowanych siedlisk leśnych
 2. Zalesianie nieużytków
  1. Przyczyny powstawania nieużytków
  2. Nieużytki porolne
   1. Ekologiczne aspekty odtwarzania lasu na glebach porolnych
   2. Agromelioracje nieużytków porolnych
   3. Zalesianie nieużytków porolnych
   4. Postępowanie pielęgnacyjne w drzewostanach na gruntach porolnych
   5. Przebudowa drzewostanów zniszczonych przez grzyby pasożytnicze
   6. Zakładanie upraw drugiej generacji na gruntach porolnych
  3. Wydmy piaszczyste
   1. Wydmy śródlądowe
   2. Wydmy nadmorskie
  4. Grunty podlegające erozji wodnej
  5. Grunty zabagnione i torfowiska
  6. Powierzchnie silnie zachwaszczone
   1. Trzcinniczyska
   2. Wrzosowiska
  7. Grunty z rudawcem
  8. Nieużytki poprzemysłowe
   1. Zanieczyszczenia powietrza
   2. Rekultywacja gleb zniekształconych oddziaływaniem przemysłu
 3. Plantacje
  1. Zasady plantacyjnej uprawy topoli
  2. Zasady plantacyjnej uprawy szybko rosnących drzew leśnych
  3. Plantacje choinkowe
 4. Zadrzewienia
  1. Pojęcie zadrzewień
  2. Klasyfikacja zadrzewień
  3. Funkcje zadrzewień
  4. Projektowanie zadrzewień
  5. Zakładanie zadrzewień
  6. Konserwacja i pielęgnacja zadrzewień
  7. Użytkowanie zadrzewień
 5. Pielęgnowanie lasu
  1. Pojęcie i cel pielęgnowania lasu
  2. Pielęgnowanie upraw i nalotów
  3. Cięcia pielęgnacyjne
   1. Czyszczenia wczesne
   2. Czyszczenia późne
   3. Trzebieże
   4. Pozostałe prace pielęgnacyjne
 6. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski
 7. Zasady klasyfikacji siedlisk
  1. Charakterystyka typów siedliskowych lasu
   1. Typy siedliskowe lasu terenów nizinnych
   2. Typy siedliskowe lasu terenów wyżynnych
   3. Typy siedliskowe lasu terenów górskich
  2. Produkcyjność lasów w Polsce
  3. Możliwości ekologizacji gospodarki leśnej w Lasach Państwowych
 8. Załącznik

 
Zmieniony:
  (C) Wydawnictwo Świat Sp. z o.o.