HomeNewsletterOpisyNowości wydawniczeRegulaminMój koszykO nasKontakt

kategorie:
Info:

PDF
LEŚNICTWO arrow Poradnik ochrony lasuPoradnik ochrony lasu


 

Cena: 118,80 zł (w tym 8 % VAT)

Dostępność

Wysyłka najpóźniej w ciągu: 3 dni


Jest to kompendium wiedzy z zakresu ochrony lasu. Książka ta jest bogato ilustrowana - zamieszczono w niej 301 ilustracji czarno-białych i 119 barwnych. Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin ochrony lasu.

Autor:Praca zbiorowa
Wydawca:Wydawnictwo Świat
Format:B5
Objętość:496
Oprawa:twarda

Spis treści:

 1. Czynniki szkodotwórcze
  1. Czynniki abiotyczne
  2. Czynniki biotyczne
  3. Czynniki antropogeniczne
 2. Metody ochrony lasu przed czynnikami szkodotwórczymi
  1. Metody biologiczne
  2. Metody fizykomechaniczne
   1. Wykorzystanie metod fizykomechanicznych w celach prognostycznych
   2. Zastosowanie metod fizykomechanicznych w celach ochronnych
  3. Metody chemiczne
  4. Metody biotechniczne
  5. Metody zintegrowane
  6. Metoda ogniskowo-kompleksowa
  7. Kwarantanna w ochronie lasu
 3. Ochrona lasu poprzez ochronę pożytecznej fauny
  1. Charakterystyka pożytecznej fauny leśnej
   1. Owady pasożytnicze
   2. Owady drapieżne
   3. Ptaki owadożerne
   4. Ssaki owadożerne
  2. Wykorzystanie i ochrona pożytecznej fauny leśnej
   1. Owady pasożytnicze
   2. Owady drapieżne
   3. Ptaki owadożerne
   4. Ssaki owadożerne
  3. Sztuczne miejsca lęgowe w lasach
   1. Rodzaje skrzynek lęgowych
   2. Zasady rozmieszczania budek w lasach
   3. Ochrona lęgów dziuplaków
   4. Czyszczenie, naprawa i konserwacja skrzynek
 4. Ochrona lasu przed szkodliwymi owadami
  1. Rola owadów w ekosystemach leśnych
  2. Przyczyny i przebieg powstawania masowych (gradacyjnych) pojawów owadów
  3. Insektycydy stosowane w ochronie lasu przed szkodliwymi owadami
   1. Charakterystyka insektycydów zalecanych do stosowania w ochronie lasu
   2. Klasy toksyczności insektycydów
   3. Formy użytkowe insektycydów
   4. Zwalczanie szkodliwych owadów leśnych
  4. Ochrona szkółek, upraw i młodników przed szkodnikami owadzimi
   1. Szkodniki owadzie korzeni
   2. Owady żerujące na liściach, pędach i pączkach
  5. Ochrona średnio- i starszowiekowych drzewostanów iglastych i liściastych przed szkodni-kami pierwotnymi
   1. Szkodniki pierwotne drzewostanów iglastych
   2. Szkodniki pierwotne drzewostanów liściastych
   3. Biologiczne i biotechniczne metody ograniczania liczebności szkodników pierwotnych
  6. Ochrona lasu przed owadzimi szkodnikami wtórnymi
   1. Owadzie szkodniki fizjologiczne drzew iglastych
    Zespół owadzich szkodników fizjologicznych świerka pospolitego
    Zespół owadzich szkodników fizjologicznych sosny zwyczajnej
    Zespół owadzich szkodników fizjologicznych jodły pospolitej
    Zespół owadzich szkodników fizjologicznych modrzewia europejskiego
   2. Owadzie szkodniki wtórne drzew liściastych
    Zespół owadzich szkodników fizjologicznych dębu
    Zespół owadzich szkodników fizjologicznych buka zwyczajnego
    Zespół owadzich szkodników fizjologicznych brzozy brodawkowatej
    Zespół owadzich szkodników fizjologicznych jesionu wyniosłego
    Zespół owadzich szkodników fizjologicznych wiązu
    Owadzie szkodniki fizjologiczne olszy, klonu, lipy i graba
   3. Sposoby zapobiegania, metody zwalczania i ograniczania liczebności korników
  7. Ochrona przed owadzimi szkodnikami technicznymi drewna
   1. Owadzie szkodniki techniczne drewna
   2. Ochrona surowca drzewnego przed owadami w lesie i na składnicach przyzakładowych
  8. Ochrona przed owadzimi szkodnikami nasion i owoców drzew leśnych
   1. Owadzie szkodniki szyszek, nasion i owoców
   2. Owadzie szkodniki magazynowe
 5. Ochrona lasu przed chorobami grzybowymi
  1. Choroby w szkółkach leśnych
  2. Choroby upraw i młodników
  3. Choroby drzew w drzewostanach
  4. Choroby kompleksowe drzewostanów
  5. Zgnilizny drewna
 6. Ochrona lasu przed zwierzyną, gryzoniami i ptakami
  1. Ochrona lasu przed zwierzyną
   1. Charakterystyka gatunków ssaków dokonujących szkód w lasach
   2. Charakterystyka szkód i ich przyczyny
   3. Normy ilościowe zwierzyny
   4. Poprawa naturalnych warunków bytowania zwierzyny w lesie
   5. Dokarmianie zwierzyny
   6. Ocena szkód od zwierzyny - stosowane sposoby szacowania szkód
   7. Metody ochrony lasu przed zwierzyną
  2. Ochrona lasu przed gryzoniami
   1. Główni sprawcy uszkodzeń
   2. Przyczyny i rodzaje uszkodzeń
   3. Metody zwalczania gryzoni i profilaktyka
  3. Ochrona lasu przed ptakami
 7. Ochrona lasu przed pożarami i zagospodarowanie terenów popożarowych
  1. Zagrożenie pożarowe lasu
  2. Bezpieczeństwo pożarowe lasu
  3. Organizacja walki z pożarami
  4. Zagospodarowanie terenów popożarowych
 8. Ochrona przed szkodami powodowanymi przez czynniki atmosferyczne
  1. Chłód i mróz
  2. Wysoka temperatura
  3. Susze
  4. Nadmiar wody, opady
  5. Pokrywa śnieżna
  6. Wiatr
  7. Szkody zimowe
  8. Przymrozki
 9. Ochrona środowiska leśnego przed działalnością człowieka
  1. Zagrożenie lasów spowodowane oddziaływaniem zanieczyszczeń przemysłowych
  2. Zagrożenia lasów wywołane niezorganizowaną turystyką i nadmierną penetracją ze strony społeczeństwa
  3. Zagrożenie lasów spowodowane oddziaływaniem ciągów komunikacyjnych szybkiego ruchu
  4. Ochrona lasów przed szkodnictwem
   1. Wstęp
   2. Rodzaje szkodnictwa leśnego
   3. Straty spowodowane szkodnictwem leśnym
   4. Zwalczanie szkodnictwa leśnego
   5. Tryb postępowania w sprawach o wykroczenia i przestępstwa z dziedziny szkodnictwa leśnego
 10. Ochrona przyrody w lasach
  1. Cele i zadania ochrony przyrody
  2. Ochrona przyrody w polityce leśnej państwa
  3. Formy ochrony przyrody
  4. Ochrona gleb, wód, powietrza
 11. Kalendarz ochrony lasu
 12. Indeks polskich nazw owadów omówionych w książce
 13. Barwne zdjęcia chorób grzybowych i szkodliwych owadów
Poniższe produkty także mogą Cię zainteresować::

Poradnik urządzania lasu dla leśników praktyków
Poradnik urządzania lasu dla leśników praktyków
118,80 zł
Do koszyka
Zmieniony:
  (C) Wydawnictwo Świat Sp. z o.o.